Hei og velkommen til Vinderenkoret

 et musikalsk og kreativt kor for barn og ungdom!

På onsdag er det korøvelser på skolen. Barna som ikke er på Aks møter utenfor Samlingssalen, resten blir hentet av Inga på Aks.

Øvetider for koret finner dere i Spond appen

Våre ønsker og mål med koret er å dyrke barnas sangglede, utvikle stemmene og deres musikalske teft og interesse.  Vinderenkoret er sentralt i lokalmiljøet og er alltid åpent for nye medlemmer
Velkommne skal skal deres barn være!

Korister fra 1. – 3. klasse fra Vinderenkoret deltok på Aspirantkortreff i regi av Ung i kor.

Vinderen Barnekor ble etablert som et skolekor ved Vinderen skole i 1977 av Else-Marit og Joar Rørmark. Ekteparet ledet koret frem til slutten av 1990-tallet. I 2008 ble koret relansert med ny profil og fikk navnet Vinderenkoret.

Korets nåværende dirigent og musikalske leder, Inga Sandve er utdannet klassisk pianist ved Norges Musikkhøyskole. De siste 10 årene har hun jobbet hovedsakelig med barnekor i Oslo, blant andre Vinderenkoret. Inga gleder seg veldig til en ny høst med «gamle» og nye korister!

Styret i Vinderenkoret består av foresatte til korister og innsatsen baseres på frivillighet. Styret utfører administrative oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementer, kommunikasjon med foresatte, AKS – i tett samarbeid med korets dirigent. Det ligger til styrets oppgaver å sørge for driften av koret, søke statlig og kommunal støtte samt ivareta nødvendige rapporteringer knyttet til mottatt støtte.

Vinderenkoret er ikke et gratis sangtilbud fra Aktivitetsskolen (AKS) på Vinderen skole, dog har koret et godt og tett samarbeid med AKS.

Vinderenkoret skal være inkluderende for alle, og vi vil at alle – uansett familiens økonomi- skal ha mulighet til å delta. Vi får tilskudd for å sikre at alle som vil skal ha muligheten, og det er derfor åpning for å avstå fra å betale årsavgift. Ta kontakt med kasserer via Spond for å avtale dette. Dette er helt konfidensielt og det er kun kasserer som vil ha innsyn i hvem dette gjelder.

Vedtekter & årsberetninger

Vedtekter hovedkoret
Vedtekter aspirantene