Hei og velkommen til Vinderenkoret

 et musikalsk og kreativt kor for barn og ungdom!

Vi er veldig glade for at det igjen blir korøvelser med Vinderenkoret.

På onsdag og ut året blir det korøvelser på skolen. Barna som ikke er på Aks møter utenfor Samlingssalen, resten blir henta av Inga på Aks.

Øvetider for koret:

14.15-15.00 2. -3. klasse

15.00-15.30 1. klasse

15.30-16.15 4.-7. klasse

 

Vi tar smittevern på alvor og vi forholder oss til både FHI og Ung i kor sine smittevernregler (https://www.ungikor.no/korona). Barna som ikke følges av AKS møter opp på utsida av Samlingssalen. Koristene får håndsprit på vei inn til øving og de sitter på hver sin stol under hele øvinga. Inga dokumenterer oppmøtet og hvor de sitter på hver øving, i tilfelle smittesporing skulle bli aktuelt. Ellers er det de samme reglene som ellers: Hold barna hjemme ved sykdom og hjelp dem til å huske på å holde avstand.

Våre ønsker og mål med koret er å dyrke barnas sangglede, utvikle stemmene og deres musikalske teft og interesse.  Vinderenkoret er sentralt i lokalmiljøet og er alltid åpent for nye medlemmer. Velkommen skal skal du være!

 

 

 

 

Korister fra Vinderenkoret på Aspirantkortreff

Vinderen Barnekor ble etablert som et skolekor ved Vinderen skole i 1977 av Else-Marit og Joar Rørmark. Ekteparet ledet koret frem til slutten av 1990-tallet. I 2008 ble koret relansert med ny profil og fikk navnet Vinderenkoret.

Korets nåværende dirigent og musikalske leder, Inga Sandve er utdannet klassisk pianist ved Norges Musikkhøyskole. De siste 10 årene har hun jobbet hovedsakelig med barnekor i Oslo, blant andre Vinderenkoret. Inga gleder seg veldig til en ny høst med «gamle» og nye korister!

Styret i Vinderenkoret består av foresatte til korister og innsatsen baseres på frivillighet. Styret utfører administrative oppgaver knyttet til planlegging og gjennomføring av arrangementer, kommunikasjon med foresatte, AKS – i tett samarbeid med korets dirigent. Det ligger til styrets oppgaver å sørge for driften av koret, søke statlig og kommunal støtte samt ivareta nødvendige rapporteringer knyttet til mottatt støtte.

Vinderenkoret er ikke et gratis sangtilbud fra Aktivitetsskolen (AKS) på Vinderen skole, dog har koret et godt og tett samarbeid med AKS.

Vedtekter & årsberetninger

Vedtekter hovedkoret
Vedtekter aspirantene

Årsmøte 12. februar 2020
Protokoll årsmøte 12. februar 2020

Årsmøte 13. februar 2019
Protokoll årsmøte 13. februar 2019