Bli medlem

Alle nye medlemmer må gjøre seg kjent med korets vedtekter (se link til høyre).

Medlemsprisen for 2023 er kr. 1’000,- per barn per semester.
Vi har søskenmoderasjon – søsken 2, 3 og 4 betaler kr. 800,- pr semester.
Faktura sendes via Spond

Vinderenkoret skal være inkluderende for alle, og vi vil at alle – uansett familiens økonomi- skal ha mulighet til å delta. Vi får tilskudd for å sikre at alle som vil skal ha muligheten, og det er derfor åpning for å avstå fra å betale årsavgift. Ta kontakt med kasserer via Spond for å avtale dette. Dette er helt konfidensielt og det er kun kasserer som vil ha innsyn i hvem dette gjelder.

Meld deg inn i Vinderenkoret ved å melde deg inn via lenken til Spond: https://group.spond.com/QDHXP

Barnet forblir medlem til det meldes ut. Utmelding gjøres i Spond eller sendes skriftlig til styret@vinderenkoret.no

Husk å legg til barnets fødselsdato så vi kan plassere barnet i riktig gruppe.