Bli medlem

Alle nye medlemmer må gjøre seg kjent med korets vedtekter (se link til høyre). Medlemsprisen for 2022 er kr. 600,- per barn per semester. Vi har søskenmoderasjon – søsken 2, 3 og 4 betaler kr. 400,- pr semester. Faktura sendes på e-post etter innmelding.

Meld deg inn i Vinderenkoret ved å melde deg inn via lenken til Spond: https://group.spond.com/QDHXP +fylle ut & sende inn skjemaet nedenfor. Skjemaet går ikke gjennom før alle feltene merket * er fylt ut!

Barnet forblir medlem til det meldes ut. Utmelding sendes skriftlig til styret@vinderenkoret.no

NB! Skjemaet går ikke gjennom før alle feltene merket * er fylt ut!