Øvinger

Vi har øvelser på onsdager

På onsdag og ut året blir det korøvelser på skolen. Barna som ikke er på Aks møter utenfor Samlingssalen, resten blir henta av Inga på Aks.

Øvetider for koret:

14.15-15.00 2. -3. klasse

15.00-15.30 1. klasse

15.30-16.15 4.-7. klasse